Hotel-restaurant Wad Oars, Anjum

Renoveren hotel-restaurant Wad Oars, Anjum

Ontwerp: Tseard Broos, Jannum

Gedeeltelijk slopen oude pand, realiseren aanbouw met hotelkamer voor mindervaliden en bergruimte.

De aanbouw is bekleed met red-cedar. Op het dak ligt een vlakke dakpan.

Mounebuorren 21

9133 MA Anjum

T: 0519 321 251

info@hiemstra-bouwbedrijf.nl

© Copyright 2017 • Hiemstra