Herbouw boerderij Ee

Mounebuorren 21

9133 MA Anjum

T: 0519 321 251

info@hiemstra-bouwbedrijf.nl

Nieuwbouw Kop en Hals gedeelte boerderij Ee.

Restaureren gevel met koeienraampjes schuur (romp)

Ontwerp: Bouwkundig Ontwerpburo Tseard Broos, Jannum

© Copyright 2016 • Hiemstra